Colsys


  • cs
  • en


Váš technologický partner


Centrum ekonomicko-manažerských studií (CEMS II)27.11.2017 | V dubnu letošního roku naše společnost dokončila významnou zakázku s názvem CEMS II (Centrum ekonomicko-manažerských studií), jejímž investorem byla Česká zemědělská univerzita v Praze...
Dodávka mobilních vozidlových skenerů podvozků pro AČR13.11.2017 | V letošním roce naše firma dokončila dodávku 2 ks mobilních skenerů podvozku, kterou získala v rámci veřejné soutěže vypsané koncem roku 2016 Ministerstvem obrany.