Colsys


  • cs
  • en


Váš technologický partner


Varovný a informační systém pro město Kolín3.3.2017 | Začátkem tohoto roku naše společnost vyhrála veřejnou zakázku na vybudování varovného a informačního systému (VIS) pro město Kolín...
Výjezdní setkání zaměstnanců 201715.2.2017 | Jako již tradičně na začátku roku, se i letos uskutečnilo celofiremní setkání zaměstnanců společnosti Colsys s.r.o....