Colsys


  • cs
  • en
Peridect - rozšíření produktového portfolia3.8.2017 | V loňském roce jsme zařadili do našeho portfolia produkt s označením Peridect a Peridect+, výrobce – společnost Sieza. Jedná se o systém pro zabezpečení obvodového perimetru, nebo také plotů a oplocení.
OC Chodov – dokončená etapa18.4.2017 | Na konci března byla dokončena další etapa dostavby obchodního centra, která zahrnuje především novou restaurační část...