Colsys


  • cs
  • en
Dodávka mobilních vozidlových skenerů podvozků pro AČR13.11.2017 | V letošním roce naše firma dokončila dodávku 2 ks mobilních skenerů podvozku, kterou získala v rámci veřejné soutěže vypsané koncem roku 2016 Ministerstvem obrany.
Honeywell 8th MB-Secure Partner+ konference6.11.2017 | V letošním roce jsme se opět zúčastnili každoroční Partnerské konference Honeywell MB-Secure Partner+, která se letos konala v Římě.