Colsys

Colsys

Audiovizuální technika
Automatizace budov
Bezpečnostní systémy
Elektroinstalace
Energetika
HW a SW vývoj
Kompletní technologie budov

Kompletní technologie budov

Komunikační systémy
Požární bezpečnost
Varovné a informační systémy
colsys-border
colsys-border
colsys-border
colsys-border

Revitalizace sálu C81 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

2022

Požadavky zákazníka

Citlivá rekonstrukce v památkově chráněném objektu

Zajištění špičkových akustických parametrů v sále

Kompletní technické a stavební řešení

Požadavky zákazníka

Citlivá rekonstrukce v památkově chráněném objektu

Zajištění špičkových akustických parametrů v sále

Kompletní technické a stavební řešení

colsys-border

Bližší informace

Projekt "Revitalizace Sálu C81" na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy byl zahájen s ohledem na nadcházející předsednictví České republiky v Radě EU. Cílem bylo přeměnit stávající prostor na moderní konferenční sál s pokročilou AV technikou, včetně ozvučení, tlumočnických kabin, konferenčního systému a videostěny. Rekonstrukce probíhala v památkově chráněném objektu, kde jsme renovovali i osvětlení na nové LED technologie. Požadavkem zákazníka bylo zachování historického rázu svítidel.

Stavební práce zahrnovaly nejen estetické úpravy jako nové omítky, podlahy a dveře, ale také technické aspekty, jako je vybourání nik v podlaze pro kabelové trasy. Mimořádný důraz byl kladen na akustiku sálu, jejíž základním parametrem je doba dozvuku. Jako součást projektu tak byly navrženy a instalovány speciální pásy v klenbách, akustický obraz na stěně, ale i nábytek a koberce zajišťující optimální prostorovou akustiku a srozumitelnost v celém sále.

Projekt byl realizován pod značným časovým tlakem, s termínem dokončení stanoveným na pouhé 4 měsíce. Přes tyto výzvy se podařilo splnit všechny požadavky na vysoké úrovni, což vedlo k velké spokojenosti našeho zákazníka. Celkově tato revitalizace proměnila Sál C81 v technologicky vyspělý a esteticky přitažlivý prostor, plně připravený na hostování prestižních mezinárodních událostí. 

colsys-border

Technická specifikace

Ozvučení sálu

Videokonference

Tlumočnické kabiny

Stavební úpravy

Truhlářské práce

Technická specifikace

Ozvučení sálu

Videokonference

Tlumočnické kabiny

Stavební úpravy

Truhlářské práce

colsys-border

Bližší informace

Projekt "Revitalizace Sálu C81" na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy byl zahájen s ohledem na nadcházející předsednictví České republiky v Radě EU. Cílem bylo přeměnit stávající prostor na moderní konferenční sál s pokročilou AV technikou, včetně ozvučení, tlumočnických kabin, konferenčního systému a videostěny. Rekonstrukce probíhala v památkově chráněném objektu, kde jsme renovovali i osvětlení na nové LED technologie. Požadavkem zákazníka bylo zachování historického rázu svítidel.

Stavební práce zahrnovaly nejen estetické úpravy jako nové omítky, podlahy a dveře, ale také technické aspekty, jako je vybourání nik v podlaze pro kabelové trasy. Mimořádný důraz byl kladen na akustiku sálu, jejíž základním parametrem je doba dozvuku. Jako součást projektu tak byly navrženy a instalovány speciální pásy v klenbách, akustický obraz na stěně, ale i nábytek a koberce zajišťující optimální prostorovou akustiku a srozumitelnost v celém sále.

Projekt byl realizován pod značným časovým tlakem, s termínem dokončení stanoveným na pouhé 4 měsíce. Přes tyto výzvy se podařilo splnit všechny požadavky na vysoké úrovni, což vedlo k velké spokojenosti našeho zákazníka. Celkově tato revitalizace proměnila Sál C81 v technologicky vyspělý a esteticky přitažlivý prostor, plně připravený na hostování prestižních mezinárodních událostí. 

colsys-border

Technická specifikace

Ozvučení sálu

Videokonference

Tlumočnické kabiny

Stavební úpravy

Truhlářské práce

Technická specifikace

Ozvučení sálu

Videokonference

Tlumočnické kabiny

Stavební úpravy

Truhlářské práce