Colsys

Colsys

Audiovizuální technika
Automatizace budov
Bezpečnostní systémy
Elektroinstalace
Energetika
HW a SW vývoj
Kompletní technologie budov
Komunikační systémy
Požární bezpečnost

Požární bezpečnost

Varovné a informační systémy
colsys-border
colsys-border
colsys-border
colsys-border

Nová výrobní jednotka DCPC v Unipetrol

2022

Požadavky zákazníka

EPS do výbušného prostředí

Integrace do podnikového Essernetu

Systém rychlé detekce a hašení do rozvaděčů

Požadavky zákazníka

EPS do výbušného prostředí

Integrace do podnikového Essernetu

Systém rychlé detekce a hašení do rozvaděčů

colsys-border

Bližší informace

V roce 2022 jsme úspěšně instalovali elektrickou požární signalizaci v nové výrobní jednotkce DCPC (dicyklopentadien) pro společnost Unipetrol. Instalace zahrnovala implementaci systému EPS FlexEs do výbušného prostředí. Tento komplexní systém zahrnoval 12 plamenných detektorů, 9 manuálních hlásičů a 50 automatických hlásičů zajišťujících spolehlivý provoz v náročných podmínkách. Součástí instalace byl také systém rychlé detekce a hašení v rozvaděčích RP1, což byla pilotní instalace tohoto systému u zákazníka.

Všechny tyto systémy jsou integrovány do podnikové sítě EPS Essernet, kterou úspěšně spravujeme. Zajišťujeme tak efektivní a bezpečný chod výrobní jednotky, přispívající k celkovému bezpečnostnímu a provoznímu standardu společnosti Unipetrol.

colsys-border

Technická specifikace

50

automatických hlásičů

9

manuálních hlásičů

12

plamenných detektorů

Technická specifikace

50

automatických hlásičů

9

manuálních hlásičů

12

plamenných detektorů

colsys-border

Bližší informace

V roce 2022 jsme úspěšně instalovali elektrickou požární signalizaci v nové výrobní jednotkce DCPC (dicyklopentadien) pro společnost Unipetrol. Instalace zahrnovala implementaci systému EPS FlexEs do výbušného prostředí. Tento komplexní systém zahrnoval 12 plamenných detektorů, 9 manuálních hlásičů a 50 automatických hlásičů zajišťujících spolehlivý provoz v náročných podmínkách. Součástí instalace byl také systém rychlé detekce a hašení v rozvaděčích RP1, což byla pilotní instalace tohoto systému u zákazníka.

Všechny tyto systémy jsou integrovány do podnikové sítě EPS Essernet, kterou úspěšně spravujeme. Zajišťujeme tak efektivní a bezpečný chod výrobní jednotky, přispívající k celkovému bezpečnostnímu a provoznímu standardu společnosti Unipetrol.

colsys-border

Technická specifikace

50

automatických hlásičů

9

manuálních hlásičů

12

plamenných detektorů

Technická specifikace

50

automatických hlásičů

9

manuálních hlásičů

12

plamenných detektorů