Digitální radiová síť Dopravního podniku města Pardubic, a.s. a Městské policie Pardubice

14.6.2022

Předmětem plnění byla komplexní náhrada analogové rádiové sítě obou městských organizací za jednotnou digitální radiovou síť.

 

Při plnění proběhla výstavba základnových stanic (technologie dánského výrobce DAMM) pro pokrytí definovaného území města a také vybavení vozidel DP i MP koncovými radiostanicemi a databoxy (Motorola). Digitální radiová síť standardu Tetra je zásadně lépe zabezpečena nejen proti odposlechům, ale také umožňuje rychle přenášet provozní data z koncových zařízení a propojených systémů (polohy vozidel/strážníků, informace o stavu vozidel, komunikaci s palubními počítači vozidel MHD, světelná signalizace, vozidla údržby a další koncová zařazení). Získaná data budou využívána i pro efektivnější řízení dopravy ve městě, díky napojení na křižovatky a na dopravní řídící ústřednu.

Další důležitou součástí dodávky byla integrace všech stávajících komunikačních technologií města prostřednictvím speciálních dispečerských konzolí, které integrují všechny jednotlivé komunikační kanály do jedné obslužné aplikace. Operátor může přes jednu náhlavní soupravu spojenou s dispečerskou konzolí komunikovat po digitální radiové síti, pevné lince, mobilním telefonu a tato spojení může efektivně propojovat a kombinovat. Samozřejmostí je nahrávání obsahu všech uskutečněných hovorů a provozních dat.

 

V rámci dispečinku městské policie byla také dodaná aplikace pro sledování polohy strážníků i vozidel s využitím přenosu lokalizačních a dalších dat po nové nezávislé digitální síti Tetra.

Nová síť je zabezpečena i proti dlouhodobějším výpadkům elektrické energie, což neumožňují sítě mobilních operátorů. Kromě efektivnější komunikace městských organizací je další výhodou nové digitální sítě vyšší zabezpečení a nezávislost na jiných operátorech v případě mimořádných událostí.

 

Městské policii se díky nové síti zvýšila operabilita a tím i bezpečnost obyvatelstva ve městě. Trend digitalizace komunikačních sítí je nezbytný i s ohledem na celosvětově končící výrobu analogových komunikačních systémů.

Digitální radiová síť Dopravního podniku města Pardubic, a.s. a Městské policie Pardubice
Digitální radiová síť Dopravního podniku města Pardubic, a.s. a Městské policie Pardubice
Digitální radiová síť Dopravního podniku města Pardubic, a.s. a Městské policie Pardubice