Instalace komunikačního systému v objektu domova pro seniory DPL Smečno

11.3.2019

V druhé polovině roku 2018 získala naše společnost zakázku na realizaci nového komunikačního systému v ubytovacím pavilonu domova pro seniory ve Smečně. Jedná se o systém v tzv. provedení sestra – pacient. Realizace zakázky byla naší společností prováděna za provozu a byl kladen velký důraz na koordinaci s provozovatelem objektu, aby byl v co největší míře omezen vstup do soukromí ubytovaných osob.

 

Nově instalovaný systém zajišťuje ubytovaným osobám možnost nepřetržité komunikace s personálem. Technologie, která byla využita pro realizaci, umožňuje duplexní hovorové spojení a je vybavena i akusticko-optickou signalizací pro snadnější orientaci personálu v objektu. Celý systém byl propojen i s dalšími komunikačními zařízeními, která zákazník již provozoval, a jejichž využití, ve vazbě na nově instalovaný komunikační systém, zvyšuje užitnou hodnotu dané technologie.

 

Instalace byla provedena dle požadavků zákazníka a celý projekt byl dokončen v požadovaném termínu.

DPL SMEČNO