Colsys je hrdým partnerem HZS Jihomoravského kraje

1.11.2019

Na jaře roku 1864 vznikl v Brně první placený hasičský sbor. Sestával ze šesti lidí – kominíka, zedníka, dvou tesařů a dvou silných mužů k obsluze stříkačky. Nově vytvořenému sboru byla jako sídlo přidělena Stará radnice, kde měl k dispozici prostory pro mužstvo i stáje pro koně. Dnešní vybavení hasičů je s tím starým nesrovnatelné a při příležitosti 155. výročí si mohli lidé na Dominikánském náměstí tu nejmodernější techniku prohlédnout. Součástí oslav bylo i předání medailí za dlouhodobou práci ve sboru, významnou spolupráci s hasičským sborem nebo za hrdinský čin.

 

Moci se spolehnout jeden na druhého, to je asi základní předpoklad práce u Hasičského záchranného sboru. Nejen pro hasiče, ale také pro nás, když se právě na tyto kluky spoléháme v situacích, kdy potřebujeme pomoc se záchranou majetku, zdraví a života.

 

Sto padesát pět let už je úctyhodné výročí, a proto se naše firma rozhodla přispět finančním darem.

Přejme hasičům nejen těm brněnským hodně zdaru do jejich další práce.

Colsys je hrdým partnerem HZS Jihomoravského kraje
Colsys je hrdým partnerem HZS Jihomoravského kraje