Modernizace varovného informačního systému obyvatel

3.6.2019

V letošním roce realizujeme či budeme realizovat další zajímavé projekty varovného informačního systému.

Jedním z nich je Varovný informační systém pro statutární město Děčín, kde se instaluje kombinace dvou typů koncových prvků varování. Těmi jsou plně digitální obousměrné hlásiče, které jsou umístěny v nejvíce ohroženém území města a druhým typem jsou moderní elektronické sirény.

Statutární město Děčín si pořizuje tento systém s podporou evropských dotací. V letošním roce je poslední možnost zažádat o finanční příspěvek z Operačního programu životního prostředí na tyto systémy ve výši 70 % z celkových výdajů.

 

Odkaz na video

 

Odkaz na článek

VIS