Varovný informační systém (VIS) pro Jihomoravský kraj

28.6.2021

Na konci minulého roku jsme vyhráli zakázku na dodávku 23 ks mobilních elektronických sirén a 13ks elektrocentrál pro Jihomoravský kraj. Tato zařízení bude sloužit pro zkvalitnění varování a informování obyvatel Jihomoravského kraje.

 

Mobilní sirény jsou vhodné především pro instalaci na automobily a je možné je nasadit přímo do ohrožených míst. Výhodou je snadné přichycení na střechu vozidla pomocí magnetického držáku

7 kusů mobilních elektronických sirén bude využívat Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – územní odbory a 16 kusů mobilních sirén budou využívat JSDH obcí.

 

Elektrocentrály budou připraveny pro případ výpadku sítě nízkého napětí, které zajistí zálohování napájení analogových radiových převaděčů. Ty jsou nezbytné pro komunikaci povodňových orgánů, orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému v rámci kraje.

 

Celou zakázku jsme Jihomoravskému kraji předali včas k užívání na konci března tohoto roku.

Varovný informační systém (VIS) pro Jihomoravský kraj
Varovný informační systém (VIS) pro Jihomoravský kraj
Varovný informační systém (VIS) pro Jihomoravský kraj
Varovný informační systém (VIS) pro Jihomoravský kraj