Výstavba metra V. A. trasa Dejvická – Nemocnice Motol

15.5.2015

Metro Dejvická Motol

Společnost Colsys se podílela na stavbě čtyř nových stanic pražského metra na trase A. Nový úsek mezi stanicemi Dejvická a Nemocnice Motol je dlouhý 6 km. Celková cena za výstavbu činila 20 mld. Kč a trvala 4 roky.

 

Naše práce byly zahájeny v listopadu 2013 pro hlavního dodavatele technologie, společnost SKANSKA na stanici Motol a pak postupně na dalších stanicích dle stavební připravenosti. Pro subdodavatele SKANSKY společnost SUBTERRA a ČKD DIZ jsme realizovali některé další technologické soubory.

Naše část práce spočívala především v instalaci bezpečnostních systémů pro včasné varování a ochranu osob a majetku při nenadálých událostech a zabezpečení metra. Všechny systémy jsou propojeny mezistaničními optickými a metalickými kabely, které propojují sdělovací místnosti jednotlivých stanic s centrálním dispečinkem na stanici I. P. Pavlova. Instalovali jsme například přes 50 km optických kabelů a zhruba 20 km kabelových žlabů.

 

Tato stavba metra byla jako vůbec první dotována ze strukturálních fondů EU.