IVVS Zlínského kraje - meteorologický radar

22.5.2015

Meteorologický radar Zlín

Společnost Colsys nainstalovala a zprovoznila v 05/2015 v rámci projektu IVVS ZK (Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje) kromě koncových prvků pro informování, varování a vyrozumívání také meteorologický radar. Meteorologická stanice skládající se z vlastního meteoradaru umístěného na stožárové konstrukci a řídícího datového serveru je nainstalována v objektu administrativní budovy průmyslové zóny v Holešově.

 

Meteoradar slouží k získávání informací o nebezpečných meteorologických jevech detekovatelných v pásmu X v okruhu do 160 km a predikci nebezpečných situací. Pokrytí radiovým signálem znamená pro Zlínský kraj detekování blížících se nebezpečných bouřkových srážek a přívalových dešťů přímo ohrožujících města a obce ve Zlínském kraji. Meteoradar přenáší získaná data do řídícího serveru na pracoviště krizového řízení (KŘ) a data jsou pomocí softwaru IVVS ZK prezentována nejen na řídícím pracovišti KŘ ve Zlíně ale i na všech pracovištích ORP ve Zlínském kraji.

 

Při návrhu bylo hlavním zadáním výstavby lokálního meteoradaru jeho nezávislost na funkčnosti internetového připojení a výpadku zdroje elektrické energie, což bylo splněno a v současnosti představuje 24hodinovou provozuschopnost.

 

Ing. Martin Matějka

projektový manažer

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies (více informací).

Tento souhlas po Vás vyžaduje Evropská unie.

Nesouhlasím Souhlasím