Produkty

Bezpečnostní systémy

 • Kamerové systémy – CCTV
 • Video detekční systémy
 • Elektrická zabezpečovací signalizace – PTZS/EZS
 • Perimetrická ochrana
  • Peridect a Peridect+
   • Systém perimetrické plotové detekce s přesnou lokalizací místa narušení. Vyznačuje se vysokou spolehlivostí a odolností vůči falešným poplachům. V případě poškození je možná jednoduchá a rychlá oprava.
 • Systémy kontroly a evidence vstupu – ACS
 • Parkovací a vjezdové systémy
 • Intercom a elektronický vrátný
 • Bezpečnostní integrační nadstavby
 • Speciální bezpečnostní produkty
  • Human Presence Detector

Slouží pro detekci osob skrytých ve vozidlech. Spolehlivě odhalí přítomnost osoby bez ohledu na místo nebo způsob ukrytí ve vozidle. Systém je určený jako pro pevnou instalaci ve vjezdu do střeženého areálu, tak pro mobilní stanoviště kontroly vozidel.

Kamerové systémy
Colnod
Peridect+

Scanner podvozků 

Umožňuje celoplošnou vizuální kontrolu podvozků vozidel. Systém zaznamenává jednotlivé kontroly a umožňuje jejich porovnání. Lze tak efektivně odhalovat např. výbušniny, zbraně, narkotika a jiné závadové předměty ukrytých pod vozidly.

Fotovoltaika

Informace o našich produktech a službách naleznete na www.fotovoltaika.colsys.cz

 

 • I vy si můžete vyrobit svou vlastní elektřinu! Systémy FVE, které se v současné době instalují mají schopnost vyrobenou elektrickou energii akumulovat do zásobníků TUV nebo do baterií. Při instalaci FVE s využitím akumulace do baterií je pak celý systém schopen dodávat elektrickou energii i v době, kdy již slunce nesvítí. S vaším projektem vám pomůžeme od počáteční konzultace až po realizaci a následný servis. Jsme dlouholetým a stabilním partnerem na trhu s těmito kompetencemi:
   • Konzultace
   • Analýza
   • Projekční příprava
   • Dotace NZÚ
   • Realizace
   • Záruka
   • Servis
 • Nabízíme řešení pro:
   • Rodinné domy
   • Bytové domy
   • Firmy
Fotovoltaika rodinný dům
Fotovoltaika firmy
Fotovoltaika firmy

Požárně bezpečnostní zařízení

 • Elektrická požární signalizace – EPS
 • Evakuační rozhlas – ERO
 • Lokální stabilní hasící systémy – LSHZ
 • Bezdrátový systém požární signalizace

WES+     

WES+ je vyvinut speciálně pro včasnou detekci nebezpečí vzniku požárů ve stavebním průmyslu a vyhovuje všem klíčovým bezpečnostním předpisům. Baterie jsou testované na výdrž min. 3 roky. Systém poskytuje tichý test, který minimalizuje narušení provozu na místě. Rozsah bezdrátového připojení nabízí kompletní pokrytí stavby.

Požárně bezpečnostní zařízení
Produkt WES+

Vlastní řešení

 • Vývoj aplikací na zakázku
 • Bezpečnostní integrační nadstavby a vizualizace
 • Video-detekční systémy
 • Vlastní produkty

MrGuard 

Bezpečnostní integrační a grafická nadstavba. Slouží pro integraci poplachových systémů, efektivní řešení incidentů a komfortní bezpečnostní dozor včetně mobilního klienta. Umožňuje vytvářet logické vazby mezi integrovanými systémy.

Colnod 

Slouží pro řízení a kontrolu vstupů osob nebo vjezdu vozidel do vymezených prostor. Umožňuje administraci oprávnění ke vstupu nebo vjezdu, sledování stavu kontrolovaných zón a analýzu provozních událostí. Umožňuje také sledovat obsazenost virtuálních zón garáží.

VideoGuard 

Speciální video-detekce vstupů osob pro speciální podmínky (např. tunely podzemní dráhy). Chrání životy a majetek včasným varováním a informováním v případě neoprávněného vstupu subjektu do střežené oblasti.

VoiceGuard 

Bezdrátový systém varování, informování a vyrozumění obyvatelstva, který napomáhá ochraně obyvatel měst a obcí v případě mimořádných událostí. Adresnost a spolehlivost systému umožňuje okamžitě a cíleně předávat informace v krizových situacích. Možnost využití i jako městský nebo obecní rozhlas. Umožňuje rozesílání zpráv na mobilní zařízení.

WatchCam 

Kontrola funkčnosti a reportování závad sledovaných technologií. Aplikace poskytuje okamžitý přehled o aktuálním stavu, počtu i délce výpadků a odstraňování poruch. Umožňuje archivovat provozní dokumentaci jednotlivých uzlů technologií.

Vlastní softwarové řešení
MrGuard
Colnod
VideoGuard
VoiceGuard
WatchCam

Systémy varování a informování obyvatelstva

Systémy varování obyvatel - VoiceGuard
 • Sirénové systémy varování a informování obyvatel
 • Bezdrátové místní informační systémy
 • Infrastruktura pro varování a informování obyvatel
 • Integrace detekčních systémů do systému varování a informování
 • Softwarové nadstavby pro varování a informování obyvatel

Komunikační systémy

 • Systémy strukturované kabeláže
 • Aktivní prvky datových sítí
 • Management datových sítí
 • Telefonní ústředny a telekomunikační systémy
 • Dispečerská a centrální monitorovací pracoviště
Komunikační systémy

Automatizace budov

Měření a regulace
 • Komplexní řešení automatizace budov
 • Building Management System
 • Řídicí systémy, senzory a akční členy
 • Měření a Regulace technologických zařízení
 • Individuální regulace místností
 • Řízení osvětlení
 • Řízení zastínění
 • Integrace ostatních systémů
 • Energetický management
 • IoT - sběr, analýza a prezentace dat

Audiovizuální a prezentační technika

Audiovizuální a prezentační technika
 • Prezentace
 • Projekce
 • Elektro-akustika (audio)
 • Videokonference
 • Systémy Digital Signage
 • Infrastruktura pro zpracování a distribuci
  • (konvenční, digitální, s využitím IP/Ethernet)
 • Jednotné řízení a ovládání

Elektroinstalace

 • Nízké napětí a vysoké napětí
 • Kabelové nosné konstrukce
 • Kabelové rozvody
 • Kabelové soubory
 • Rozvaděče
 • Osvětlení
 • Záložní napájecí zdroje – UPS, dieselagregáty
 • Plošné ozvučení objektů
 • Anténní rozvody – STA
 • Systémy jednotného času
Elektroinstalace
Rozvaděče

Vývoj a vlastní výroba

Vlastní výroba
 • Zámečnická výroba
 • Elektronická výroba
 • Elektrotechnická výroba

IPOČ