Služby

Konzultace

Konzultace
 • Prezentace alternativních technických řešení
 • Konzultace pro investiční rozhodování
 • Oponentura návrhů a řešení
 • Konzultace pro zajištění financování
 • Technický dozor

Analýzy

Analýzy
 • Analýzy potřeb
 • Případové studie
 • Technicko-ekonomické studie
 • Studie proveditelnosti
 • Nákladové kalkulace

Projekční příprava

 • Studie stavby
 • Dokumentace k územnímu souhlasu
 • Dokumentace k územnímu řízení
 • Dokumentace ke stavebnímu povolení
 • Dokumentace pro ohlášení stavby
 • Dokumentace pro zadání stavby
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Dokumentace k výběru dodavatele a spolupráci při jeho výběru vč. zajištění rozpočtu
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Autorský dozor
Projekční příprava
Projekční příprava

Realizace projektů a integrace

 • Příprava zakázky
 • Projektové řízení
 • Řízení stavby
 • Zakázkový vývoj nebo úpravy software
 • Montáže a instalace
 • Oživení
 • Nastavení
 • Funkční zkoušky
 • Uvedení do provozu
 • Předání
Realizace projektů a integrace
Realizace projektů a integrace

Softwarový vývoj

Softwarový vývoj
 • Softwarový vývoj vlastních aplikací
 • Softwarový vývoj na zakázku
 • Implementace software
 • Softwarová integrační platforma
 • Testování softwaru

Komplexní dodávky

Komplexní dodávky
 • Komplexní řešení včetně provedení všech prací a dodávek na klíč
 • Generální rekonstrukce staveb
 • Dodávky technologického vybavení budov
 • Související stavební práce
 • Dodávka a realizace různorodých a speciálních technologií

Kontroly

Kontroly
 • Revize vyhrazených zařízení
 • Revize
 • Profylaxe
 • Kontroly funkčnosti

Servis

Servis
 • Záruční servis
 • Pozáruční servis
 • Nastavení systémů
 • Preventivní servis
 • Servisní zásahy a výjezdy
 • Odstraňování poruch 24/365
 • Help desk

Technická podpora

Technická podpora
 • Rozšíření systémů
 • Upgrade systémů a softwaru
 • Nastavení parametrů
 • Podpora zákazníků při řešení nestandardních požadavků a situací
 • Řešení technických problémů
 • Tvorba manuálů a postupů obsluhy
 • Odborná školení uživatelů