Letiště Václava Havla Praha - Terminál 1: Úprava odbavovacích stání v sektoru B1

22.1.2020

V listopadu roku 2018, se naší společnosti podařilo získat zakázku na dodávku a montáž slaboproudých systémů, jmenovitě: PER (požární evakuační rozhlas), EPS (elektrická požární signalizace), SCS (strukturovaná kabeláž), MATV (Hlavní anténa Tv systému), JČ (systémy jednotného času), FIDS (informační tabule pro přílety a odlety na letišti), CCTV (kamerový systém), EZS (elektrická zabezpečovací signalizace), EKV (elektrická kontrola vstupu).

 

Tato zakázka byla realizována společně s generálním dodavatelem stavební společnosti Metrostav a.s.

Tento projekt řešil celkovou modernizaci čekáren pro cestující na Terminálu 1 a nástupního prstu B. Navazoval tak na celkový záměr postupně modernizovat tyto lokality. Nově otevřená letadlová stání s odletovou čekárnou jsou reakcí nejen na neustále rostoucí počet odbavených cestujících, ale také na zvyšující se počet dálkových linek operovaných z Letiště Václava Havla Praha.

 

Touto realizací se podařilo dosáhnout dalšího kroku k zefektivnění a zlepšení podmínek pro odbavení cestujících a nás těší, že jsme u této zakázky mohli být její součástí.

Letiště Václava Havla Praha: Úprava odbavovacích stání v sektoru B1 – Terminál 1