Instalace Ústřední čistírny odpadních vod

19.8.2020

Společnost Colsys dokončila 18. září 2019 kompletní stavební silnoproudé, slaboproudé a MaR instalace na Nové vodní lince Ústřední čistírny odpadních vod. Zakázka dosáhla celkového objemu 98 milionů korun a Colsys ji dodal v dohodnutém smluvním termínu.

 

Celková doba potřebná pro přípravu a realizaci celého projektu trvala 15 let, z toho samotná výstavba zabrala necelé 3 roky. Naším objednatelem bylo sdružení firem SMP CZ, a.s. a Hochtief CZ a.s.. Jsme rádi, že jsme se na této stavbě mohli podílet. Jedná se o největší a nejrozsáhlejší investici hlavního města v posledních letech, která stála celkově stát přibližně 6,6 miliardy korun včetně zkušebního provozu. Lze ji považovat bezesporu za výjimečnou, což dokládá i nominace do soutěže Stavba roku 2019.

 

Nová vodní linka ÚČOV je navržena jako plně zakrytá. Moderní architektonicko-urbanistické řešení areálu a jeho jednotlivých technologických celků přispěje ke zlepšení čistoty vody ve Vltavě. Světově ojedinělé je řešení kontejnmentu biologické linky, kdy je při povodních hermeticky celý objekt uzavřen a zaplaven.

Celá stavba nové vodní linky je chráněna proti povodňovým stavům na úrovni povodně roku 2002. Po náběhu a zapracování technologie byla zahájena fáze zkušebního provozu, která trvala do konce roku 2019. V současnosti se do nové vodní linky čerpá měsíčně průměrně 5 000 000 m3 odpadních vod z hlavní čerpací stanice.

Instalace Ústřední čistírny odpadních vod
Instalace Ústřední čistírny odpadních vod